• TECHNIK WETERYNARII

  Najważniejsze zadanie i czynność w tym zawodzie to pomaganie lekarzowi weterynarii w zapobieganiu i zwalczaniu chorób zwierząt, kontroli stanu zdrowotnego i higienicznego zwierząt. Technik weterynarz określa prawidłową i nieprawidłową budowę zwierząt, jak również pełni nadzór sanitarno-weterynaryjny nad produkcją, składaniem, transportem i obrotem artykułami pochodzenia zwierzęcego. Ponadto asystuje przy zabiegach weterynaryjnych oraz udziela zwierzętom pierwszej pomocy w nagłych przypadkach.

 • TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

  Do najważniejszych zadań technika architektury krajobrazu należy przygotowywanie, urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni, produkcja roślin ozdobnych i materiałów szkółkarskich. Ponadto istotną umiejętnością jest planowanie i projektowanie trawników, rabat bylinowych, nasadzeń drzew i krzewów. Technik architektury krajobrazu musi umieć posługiwać się dokumentacją projektową w poszczególnych etapach realizacji działań. Ciekawą formą wykonywanych zadań w tym zawodzie może stać się tworzenie dekoracji roślinnych do wystroju wnętrz..

 • TECHNIK HODOWCA KONI

  Do najważniejszych zadań w tym zawodzie należy planowanie i organizowanie wszelkich prac dotyczących hodowli koni, a w tym zapewnienie im odpowiedniej ilości i jakości pasz, odpowiednich warunków stajennych, dbanie o właściwą i systematyczną pielęgnację. Należy posiadać umiejętności poprawnej jazdy konnej. To atutów tego zawodu należy również umiejętność organizowania imprez hipicznych i przeglądów hodowlanych.

 • TECHNIK ROLNIK

  Do najważniejszych czynności w zawodzie technik rolnik należy wykonywanie prac związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą, jak również prowadzenie sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich. Do specyfiki tego zawodu należy również umiejętność właściwej eksploatacji maszyn i sprzętu rolniczego. Należy również pamiętać o wiedzy ekonomicznej, która jest niezbędna do prowadzenia uproszczonej rachunkowości i obliczania opłacalności produkcji.

 • TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

  Do najważniejszych umiejętności technika żywienia należy przygotowywanie potraw i napojów, czyli posiada wiedzę i doświadczenie potrzebne w pracy kucharza. Ponadto w zawodzie tym można organizować, nadzorować i kierować pracą w otwartych i zamkniętych zakładach żywienia zbiorowego. Technik żywienia obsługuje maszyny i urządzenia gastronomiczne, opracowuje jadłospisy oraz zestawy potraw, nadzoruje przestrzeganie wymogów sanitarnych oraz BHP w placówkach gastronomicznych, prowadzi kalkulację cen sprzedaży oraz dokumentację rozliczeniową i techniczną.

DRZWI OTWARTEPragniemy zaprosić Was - gimnazjalistów i waszych rodziców na DRZWI OTWARTE, w których zaprezentujemy wszystkie nasze atuty, będzie można obejrzeć poszczególne pracownie i zapoznać się z pełną ofertą szkoły. Będziemy na Was czekać w dwóch dogodnych dla was terminach:
SOBOTA, 7 kwietnia 2018r. w godz. od 10.00 do 13.00 Rozpoczniemy od oficjalnego przywitania gości i krótkiego występu, a następnie przystąpimy do oprowadzania Was w asyście uczniów i nauczycieli.
WTOREK, 24 kwietnia 2018r. w godz. do 16.00 do 19.00
Propozycja kolejnego spotkania, tym razem wciągu tygodnia. Tym razem oprócz rzetelnej informacji proponujemy wspólne zajęcia i dobrą zabawę.
Zapraszamy na DRZWI OTWARTE, ponieważ:
 • zapewnimy wiele atrakcji dla Ciebie i całej Twojej rodziny,

 • szkołę i jej otoczenie trzeba zobaczyć na własne oczy, gdyż żadne zdjęcie czy film nie odda jej uroku i wyjątkowości,

 • chcemy dokładnie pokazać specyfikę poszczególnych zawodów wraz z bazą dydaktyczną,

 • będzie można doświadczyć tej wyjątkowej atmosfery, która towarzyszy życiu szkoły,

 • będziesz mógł poznać swoje predyspozycje zawodowe przez profesjonalne badania preferencji zawodowych,

 • w szkolnej kawiarence będą na Ciebie czekać przepyszne wypieki,

 • spotkasz uczniów i nauczycieli, którzy opowiedzą o szkole i jej życiu (zajęciach dodatkowych, rozwijaniu pasji i talentów),

 • dzięki temu przekonasz się, że nasza szkoła spełni Twoje oczekiwania, a rodzice utwierdzą się w słuszności Twojego wyboru.